Pratite nas:
DONACIJE

Kompanija Voli je donirala respirator Koordinacionom timu za zarazne bolesti Crne Gore u cilju pružanja podrške zdravstvenim institucijama, kao  i 1000 paketa za najugroženiji dio našeg stanovništva.

 

Kompanija Voli dugi niz godina kontinuirano ulaže  u naš zdravstveni sistem, a sada sa posebnom pažnjom pristupa pružanju potrebne pomoći, kako bi se naše zdravstvo što efikasnije suočilo sa izazovom koji nam tek predstoji. U cilju pružanja što efikasnije podrške zdravstvenim institucijama, Voli će donirati  respirator za vještačko disanje.

Socijalno ranjive kategorije stanovništva Crne Gore za nas predstavljaju posebnu odgovornost i u prvom ciklusu  pomoći obezbijedili smo 1000 paketa koji će Crveni krst Crne Gore uručiti najugroženijim porodicama.

 

 

 

 DOSADAŠNJE DONACIJE

Odnos potrošača prema Voliju se ne temelji samo na kvalitetu usluge i proizvoda već i na odnosu Volija prema široj društvenoj zajednici i najranjivijim segmentima društva I sistema.

Voli je učesnik svih humanitarnih akcija u Crnoj Gori. Prioritetni je partner Crvenog krsta Crne Gore.

Voli u kontinuitetu pomaže tehničku modernizaciju zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori. Renoviran je operacioni blok I kupljena najsavremenija oprema za hirurške intervencije opštoj bolnici Bar. Pružena je pomoć opštoj bolnici Kotor prilikom osavremenjavanja porodilišta. U Kliničko bolničkom centru je rekonstruisana klinika za Neurologiju, kupljena potrebna oprema za gasrenterološko odjeljenje i aparat za magnetnu terapiju za potrebe Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Smatrajući obrazovanje temeljom društva Voli je često pomogao obrazovne ustanove svih nivoa u Crnoj Gori. Opremljen je novi kabinet za praktičnu nastavu u školi Sergije Stanić u Podgorici. Prethodne godine, nagrađeno je 25 studenata Ekonomskog fakulteta. Pored novčane nagrade, studenti su dobili priliku za zaposlenje u kompaniji Voli.

Kompanija je uzela aktivnu ulogu u promociji zdravih stilova života I razvoja mladih u zdravom, sportskom duhu.

 

 

DONACIJA POVODOM 21 GODINE OD OSNIVANJA KOMPANIJE VOLI

Kompanija Voli, povodom 21 godine postojanja, sa ciljem da pomogne širu
društvenu zajednicu kroz brigu o zdravlju građana naše zemlje, donirala je sredstva
Opštoj bolnici Kotor i JZU Kliničkom centru Crne Gore.

Sa ciljem da se ljekarima omogući efikasniji rad i unaprijedi zdravstvena usluga,
pomognuta je kupovina savremenih uređaja za djagnostiku i terapiju, kao i opreme
koja je u ovom trenutku najpotrebnija ovim zdravstvenim ustanovama. Tako je
Kompanija Voli donacijom u iznosu 5000 eura, pomogla Opštoj bolnici Kotor, da
plaćanjem PDV-a, realizuje donaciju Rotary kluba Budva, koja sadrži medicinsku
opremu za porodilište, neonatalnu i pedijatrijsku intezivnu njegu, operacionu salu,
kao i prateću opremu za pripremu i testiranje, koja će doprinjeti unaprjeđenju
pružanja zdravstvenih usluga budućim majkama i djeci iz primorskih opština.

Donacija koja je upućena Kliničkom centu Crne Gore, u iznosu od 22.813 eura,
namjenjena je kupovini video kolonoskopa za gastroenterološko odjeljenje i aparata
za magnetnu terapiju za potrebe Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Ovo
nije prva donacija Kliničkom centru, a sigurno je da neće biti poslednja, imajući u
vidu visoko razvijenu svijest Kompanije o društvenoj odgovornosti.

Kompanija Voli kao dio zajednice, svjesna je važnosti i potrebe vlastitog uticaja na
unapređenje opštih društvenih uslova, promocije pravih vrijednosti i jasno definisanoj
svijesti o društvenoj odgovornosti. Osim donacijskih projekata širokog spektra,
značajna je i njena sponzorska djelatnost, primarno kad je riječ o promociji sporta,
gdje se najveća sredstva i angažman ulažu u podršku projektima društvene važnosti
i uticaja na mlade u smislu razvijanja zdravih stilova života, (kao što je KK
Budućnost).

Voli je učesnik i organizator niza humanitarnih akcija, kontinuirano podržava
organizacije i udruženja koja se bave zaštitom i pomoći ugroženim socijalnim
kategorijama, pruža pojedinačne pomoći i pomoć društvenoj zajednici u situacijama
izražene potrebe.

Kompanija Voli
PR služba

© All rights reserved 2017 VOLI trade, Powered by Amplitudo